Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
88 16 lần 17/06/2024 21 lần
87 11 lần 22/06/2024 23 lần
08 10 lần 23/06/2024 23 lần
64 10 lần 23/06/2024 25 lần
62 9 lần 24/06/2024 28 lần
28 8 lần 25/06/2024 30 lần
50 8 lần 25/06/2024 26 lần
13 7 lần 26/06/2024 23 lần
26 6 lần 27/06/2024 31 lần
55 6 lần 27/06/2024 42 lần
 
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
26 – 62 6 lần 27/06/2024 13 lần
05 – 50 4 lần 29/06/2024 19 lần
24 – 42 4 lần 29/06/2024 17 lần
17 – 71 3 lần 30/06/2024 15 lần
37 – 73 3 lần 30/06/2024 15 lần
04 – 40 2 lần 01/07/2024 14 lần
06 – 60 2 lần 01/07/2024 16 lần
08 – 80 2 lần 01/07/2024 11 lần
28 – 82 2 lần 01/07/2024 17 lần
45 – 54 2 lần 01/07/2024 13 lần

Thống kê gan giải đặc biệt SXMB

Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
7 31 lần 02/06/2024 41 lần
0 10 lần 23/06/2024 61 lần
5 9 lần 24/06/2024 58 lần
3 7 lần 26/06/2024 59 lần
9 6 lần 27/06/2024 51 lần
6 5 lần 28/06/2024 56 lần
4 4 lần 29/06/2024 66 lần
1 2 lần 01/07/2024 70 lần
2 1 lần 02/07/2024 67 lần
8 0 lần 03/07/2024 56 lần
 
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 30 lần 03/06/2024 47 lần
3 25 lần 08/06/2024 60 lần
5 21 lần 12/06/2024 61 lần
7 14 lần 19/06/2024 61 lần
6 12 lần 21/06/2024 56 lần
1 10 lần 23/06/2024 58 lần
2 7 lần 26/06/2024 78 lần
8 2 lần 01/07/2024 70 lần
0 1 lần 02/07/2024 57 lần
9 0 lần 03/07/2024 71 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 17 lần 16/06/2024 66 lần
0 8 lần 25/06/2024 54 lần
5 7 lần 26/06/2024 58 lần
8 6 lần 27/06/2024 59 lần
4 5 lần 28/06/2024 56 lần
3 4 lần 29/06/2024 67 lần
1 3 lần 30/06/2024 63 lần
9 2 lần 01/07/2024 53 lần
2 1 lần 02/07/2024 64 lần
7 0 lần 03/07/2024 54 lần